Szorongo.hu

... csak őszintén ...

OCD

ocd - Kényszerbetegség - obsessive compulsive disorder

pszichiáter

A pszichiáter olyan orvos aki rendelkezik pszichiátriai szakképesítéssel.

Tehát, ha valaki pszichiáter szeretne lenni akkor elősször is magyarországon valamelyik egyetem

álltalános orvostudományi karán el kell végeznie a 6 éves alapképzést.

 

 

 

Forrás: Wikipédia    +   Internet

 

pszichiátria

pszichiátria

pszichológia

A pszichológia (az ógörög ψυχή [pszükhé] „lélek” és λογία [logía] „tudomány, ill. -valaminek a- tanulmányozása” szavakból) az emberi gondolkodással és viselkedéssel foglalkozó tudomány. A pszichológia születését a legtöbb pszichológiatörténeti könyv 1879-re datálja és Wilhelm Wundt nevével kapcsolja össze. Az azóta eltelt idő során sokban formálódott a pszichológia: több egymás mellett létező elméleti irányzat született, megalakultak a főbb kutatási területek, és az alkalmazott területek száma is megemelkedett.

A pszichológiát napjainkban is sokan azonosítják a gyógyító szakmában foglalkoztatott pszichológusok tevékenységével. A pszichológia viszont nem kizárólagosan az emberek lelki jóllétével foglalkozó gyógyító tudomány, hanem az emberekre jellemző mindennemű folyamatok megértésére törekvő diszciplína is. A terápiás szakma csak egyetlen része annak, ahol a szakképzett pszichológus elhelyezkedhet. A pszichológia aktív kutatói szerepet vállal olyan kevésbé közismert területeken is, mint például a humanoid észlelés (látás, hallás, tapintás stb.) tanulmányozása, a tanulás és emlékezet törvényszerűségeinek feltárása, a nyelvelsajátítás folyamatának leírása, a matematikai gondolkodás megértése stb.

A pszichológiát legalább három szempont alapján lehet felosztani:

 

 

 

Forrás: Wikipédia    +   Internet

 

További cikkeink...

Ön itt van: Home Fogalmak